Sedan 2015 har Weekend Webbexperterna arbetat med Cancerföreningen PALEMAs hemsida och sedan ett par år hanterar de även hela föreningens IT-miljö, Redaktion och Kansli.

Jag är den som är kanslichef och ansvarar för föreningens dagliga verksamhet tillsammans med ett par Weekend-medarbetare.

Cancerföreningen PALEMA är en förhållandevis liten förening som arbetar med några av de dödligaste cancerdiagnoserna; Pankreascancer (bukspottkörtelcancer), Lever-/gallvägscancer samt Matstrups-/magsäckscancer. De drabbade, såväl direkt drabbade som anhöriga/närstående går igenom en mycket tuff tid med för det mesta ett dåligt slut.

Ni får hemskt gärna stödja föreningen som är helt beroende av bidrag och gåvor för att kunna driva sin verksamhet.

 

Cancerföreningen PALEMAs hemsida

Pin It on Pinterest

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner